Search
Filters
Close

Cách Thức Hoạt Động

Thuốc lá điện tử có hai phần -thân điếu thuốc (kết hợp giửa hộp mực
+ atomiser) và pin. Quyền hạn pin atomiser nóng và chất
nicotine lỏng, sau đó có thể được đẩy ra khi một phần
của hơi nước vô hại, tạo ra một cảm giác hút
thuốc thực tế. Tất cả không có bất kỳ tác hại
của thuốc, tro hay hút thuốc lá. 

Thuốc lá điện tử có hai phần -thân điếu thuốc (kết hợp giửa hộp mực
+ atomiser) và pin. Quyền hạn pin atomiser nóng và chất
nicotine lỏng, sau đó có thể được đẩy ra khi một phần
của hơi nước vô hại, tạo ra một cảm giác hút
thuốc thực tế. Tất cả không có bất kỳ tác hại
của thuốc, tro hay hút thuốc lá. 123